PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 195-206
Article title

Perspektywy rozwoju analizy finansowej organizacji (artykuł dyskusyjny)

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Perspektywy rozwoju analizy finansowej odniesiono do form organizacji oraz przedmiotu, zakresu i założeń metodycznych analiz finansowych. Wykazano, że rozwój gospodarki rynkowej powoduje potrzebę wypracowania nowych założeń metodycz-nych lub modyfikację istniejących także dla innych form organizacji niż przedsię-biorstwa, banki i ubezpieczyciele. W przedsiębiorstwach perspektywy rozwoju ana-liz finansowych wyznaczają obecnie zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, które wymaga oprócz operacyjnej, także strategicznej analizy finansowej w powiązaniu z oceną przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym.Do istotnych czynników określających perspektywy rozwoju analiz finansowych zaliczono też dostępność i szczegółowość informacji. Wskazano również na możliwość likwidacji rozbieżności zakresu i przedmiotu analiz zewnętrznych i wewnętrznych, ale tylko w dużych spółkach.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e102dc7c-dd32-3d0f-a393-d3e21f266129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.