PL EN


2016 | 3(123) | 80-98
Article title

Odwołanie od rozkazu personalnego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W niniejszym artykule podjęto problematykę związaną z omówieniem konstrukcji odwołania od decyzji administracyjnej (rozkazu personalnego) o nawiązaniu, zmianie albo rozwiązaniu stosunku służbowego funkcjonariusza Policji. Stosunek służbowy funkcjonariusza Policji jest bowiem stosunkiem wyłącznie administracyjnoprawnym. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji jest regulacją kompleksową. Wszystkie zagadnienia dotyczące tego stosunku uregulowane są w tejże ustawie. Odrębne regulacje mogą być odnoszone do funkcjonariusza Policji, o ile przepis szczególny ustawy o Policji na to zezwala. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności norm odnoszących się do tego zagadnienia jest wyłączona. Przepisy k.p.a. mają zastosowanie wyłącznie w kwestiach nieuregulowanych pragmatyką służbową albo aktów do niej wykonawczych, na zasadzie § 19 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. ministra spraw wewnętrznych w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. Omówiono problematykę uprawnień przysługujących funkcjonariuszowi w przypadku odwołania od rozkazu personalnego, podmiotów uprawnionych do rozpoznania odwołania oraz charakteru procedury odwoławczej.
Year
Volume
Pages
80-98
Physical description
Dates
published
2019-11-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e13e4b5b-b79f-38a1-a0e9-7de7cfaf6c4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.