Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 563(8) | 44-50

Article title

Założenia Terapii dydaktycznej a podejście do problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Terapia dydaktyczna jest nowym rodzajem oddziaływania pedagogicznego, w którym nie identyfikuje się konkretnych problemów młodego człowieka, a wyłącznie wskazuje drogi rozwoju umysłowego. Ułatwia się w ten sposób pozytywną reinterpretację zdarzeń i zjawisk, które w przeszłości były przyczyną złego zachowania, a w konsekwencji problemów wychowawczych. Poszanowanie wartości ogólnoludzkich w życiu codziennym wymaga od ucznia podejmowania stosownych wyborów, które w kontekście globalnym powinny uwzględniać działania na rzecz dobra istnienia kultury człowieka na Ziemi, w tym całej przyrody. Uporządkowanie działań edukacyjno-wychowawczych szkoły wokół tak określonej wartości nadrzędnej jest celem stosowania Terapii dydaktycznej (TD). Jej koncepcja powstała na bazie wyników analizy procesu edukacyjnego metodą Trzy aspekty formy (TAF). Według założeń metody, podjęcie decyzji wyboru wartościowego rozwiązania jest aktem tworzenia kultury człowieka i wpływa pozytywnie na rozwój inteligencji ucznia. Uczestniczenie w Terapii dydaktycznej jest procesem pozyskiwania umiejętności pokonywania trudności w rozumieniu świata. Pomocniczo na tym polu osoba może posłużyć się Skalą aktywności kulturowej (SAK) – narzędziem terapii. Zastosowanie w wychowywaniu szkolnym systemu wartości z kulturowym punktem odniesienia pozwala uczniowi zrealizować podstawowy cel życiowy stania się dobrym, mądrym i silnym człowiekiem.

Year

Volume

Pages

44-50

Physical description

Dates

published
2018-09-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-e1c666b9-eefe-3435-83cc-dd68fe1eb60f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.