PL EN


2018 | LXXIX(2) | 124-135
Article title

Polityka edukacji włączającej z zapewnienie jakości nauczania dzieci niepełnosprawnych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest analizie sytuacji edukacyjnej uczniów niepełnosprawnych w Wietnamie. Autor dokonuje przeglądu aktów prawnych dotyczących edukacji włączającej, a także przedstawia badania, których celem było określenie poziomu przygotowania nauczycieli przedszkolnych oraz szkolnych z czterech regionów kraju do pracy w ramach edukacji inkluzyjnej. Wyniki badań porównano z danymi zgromadzonymi poprzez bezpośrednią obserwację nauczycieli pracujących w placówkach włączających. Okazało się, że deklarowany poziom przygotowania z zakresu edukacji inkluzyjnej nie pokrywa się z rzeczywistymi kompetencjami nauczycieli, którzy zawyżali stopień swojego doświadczenia w pracy inkluzyjnej z uczniami niepełnosprawnymi. Autor formułuje szereg zaleceń, których celem jest poprawa jakości edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wietnamie.
Year
Volume
Pages
124-135
Physical description
Dates
published
2018-05-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e1ce18e5-7486-35dc-9a54-622c39d88491
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.