PL EN


SP 2018 | 24(4) | 11-24
Article title

Wielopoziomowy uniwersalny model klastra turystyki wiejskiej: wprowadzenie na poziomie lokalnym

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę modeli badawczych klastrów turystyki wiejskiej na Ukrainie. Reprezentują one różne typy: koncepcyjne, hierarchiczne według kryterium terytorialnego i funkcjonalno-strukturalne. Do celów naukowych i praktycznych zaproponowano wielopoziomowy uniwersalny model klastra turystyki wiejskiej o poziomach strukturalnych: podstawowym, partnerskim i towarzyszącym. Model ten został przetestowany na bazie dwóch inicjatyw klastrowych w regionie karpackim (skupisko turystyki wiejskiej „Boykivski Gazdy”) oraz w Nadsianni (klaster Goat Farm „Fromages d’Elise”). Podkreślono konieczność wykorzystania w badaniach klastrów turystyki wiejskiej zagranicznych doświadczeń ich rozwoju i funkcjonowania.
Year
Volume
Pages
11-24
Physical description
Dates
published
2019-04-23
Contributors
author
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e1d2e5f8-1aeb-3adb-a519-e00b94e170c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.