PL EN


2018 | 570(5) | 55-61
Article title

Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej (na przykładzie powiatu bialskiego)

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Publikacja dotyczy dzieci uchodźców pozbawionych należytej opieki ze strony dorosłych trafiających do pieczy zastępczej na terenie Polski. „Dziecko cudzoziemskie bez opieki” oznacza przebywanie dziecka nie posiadającego obywatelstwa na terenie Polski bez przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna prawnego. Publikacja zawiera informacje uzyskane za pomocą wywiadów, które przeprowadzono z trzema wychowawcami będącymi wieloletnimi pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu bialskiego. Przedmiotem zainteresowań uczyniono sytuację małoletnich pozostających bez opieki trafiających do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analizom poddano sytuacje rodzinne tych dzieci (w tym status ich rodziców), długość ich pobytu w pieczy zastępczej, rodzaje pojawiających się trudności edukacyjno-wychowawczych oraz możliwość realizacji edukacji międzykulturowej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Year
Volume
Pages
55-61
Physical description
Dates
published
2018-06-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e2c5e458-0138-38cb-ac92-279ed6e4ec50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.