PL EN


2019 | 6(2) | 263-299
Article title

TERRORYZM I WYSIEDLENIA LUDZI: WPŁYW NA MIESZKAŃCÓW STANU ADAMAWA OSÓB PRZESIEDLONYCH DO OBOZU DURUMI IDP CAMP W ABUJA

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Terroryzm istnieje od niepamiętnych czasów, stał się globalnym zjawiskiem, w celu wyeliminowania go wymagany jest skoordynowany wysiłek całego kraju. Terroryzm jest również widoczny na kontynencie afrykańskim, szczególnie w Nigerii, terroryzm jest tam u szczytu, i doprowadził do znacznego przesiedlenia obywateli Nigerii. Pomimo ustawy o zapobieganiu terroryzmowi ogłoszonej przez parlament w 2011 r. i zmienionej w 2013 r., akty terroryzmu nadal występują w Nigerii. Na tym tle w niniejszym artykule zbadano wpływ terroryzmu na rdzennych mieszkańców stanu Adamawa, zbadano również przyczyny terroryzmu i strategie, które były pomocne w zwalczaniu terroryzmu i endemicznego przesiedlenia ludzi, pustoszącego państwo Adamawa. W badaniu przyjęto metody hybrydowe, czyli połączenie pierwotnego i wtórnego źródła gromadzenia danych, wywiady i dyskusje grupowe (FGD) - stosowane jako narzędzie do gromadzenia danych, podczas gdy inne dane są pobierane z przeprowadzonych analiz źródłowych. Analiza, po przeprowadzeniu badań terenowych wykazała, że terroryzm w stanie Adamawa wywarł wielki negatywny wpływ na obywateli, wielu rdzennych mieszkańców zostało zabitych, a tysiące wysiedlonych. Badanie wykazało, że przyczynami terroryzmu w stanie Adamawa są analfabetyzm i bieda oraz, że strategiami, które mogą być pomocne w powstrzymaniu kryzysu, są przeciwdziałanie terroryzmowi i zakładanie obozów dla osób wewnętrznie przesiedlonych w całym kraju. Zalecenia wynikające z przeprowadzonego badania są następujące: rząd Nigerii powinien starać się zapewnić podstawowe potrzeby życiowe, w szczególności edukację i zatrudnienie, oraz opracować strategię ekonomicznego ożywienia ofiar ataków terrorystycznych i osób przesiedlonych w stanie Adamawa. W badaniu tym zaleca się również wzmocnienie wojska poprzez regularne wysyłanie go za granicę na specjalistyczne szkolenia, w celu skutecznego zwalczania terroryzmu.
Year
Volume
Pages
263-299
Physical description
Dates
published
2020-01-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e344a5e6-31e2-35f7-8b72-164a57494760
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.