PL EN


2009 | 2009(53(109)) | 219-238
Article title

Wykorzystanie informacji prospektywnych w sprawozdawczości finansowej zorientowanej na wartość na przykładzie MSR 36 „Utrata wartości aktywów”

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Autorzy artykułu wskazują na istotę i rosnące znaczenie informacji prospektywnych wewspółczesnych systemach sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF. Ewolucja dokonującasię w sprawozdawczości finansowej, pod wpływem harmonizacji zasad rachunkowościwskutek ciągle zmieniających się MSSF, została przedstawiona na tle zmiandokonujących się w otoczeniu, w celach i w systemach zarządzania (orientacja strategiczna,wartość przedsiębiorstwa), jak również w systemach strategicznej rachunkowości zarządczej.Na podstawie szerokiego kontekstu analizy autorzy stawiają wniosek, że koncepcjawartości (przedsiębiorstwa) stanowi istotny element systemu pomiaru i wycenyw systemie sprawozdawczości finansowej. Tworzy ona także spójną podstawę dla integracjirachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej w jeden system zapewniającyużyteczne informacje zarówno dla użytkowników zewnętrznych, jak i wewnętrznych,których łączy wspólny cel – maksymalizacja wartości. Uwarunkowania tworzeniasystemu sprawozdawczości opartego na informacjach prospektywnych, zorientowanegona wartość, jak również stopień dostosowania przedsiębiorstw do jego wdrożenia pokazanona przykładzie praktycznej realizacji postanowień MSR 36.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e3707328-81c4-3da4-93b2-195190f54521
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.