PL EN


2009 | 2009(52(108)) | 105-116
Article title

Ujmowanie i wycena praw poboru według Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Regulacje dotyczące instrumentów finansowych nie należą do najnowszych w praktycepolskiej rachunkowości. Mimo to w praktyce stosowania powyższych regulacji istniejewiele problemów, które nie są bezpośrednio rozstrzygnięte. Jedną z takich kwestii jestsposób postępowania z prawami poboru. Artykuł jest poświęcony ujmowaniu i wycenietych instrumentów finansowych.Prawa poboru mogą być samodzielnymi lub wbudowanymi instrumentami pochodnymi.W przypadku praw poboru stanowiących wbudowane instrumenty pochodne istniejądwie metody rozliczenia praw poboru: metoda proporcjonalna oraz metoda zerowejceny nabycia. Obie metody dają różne efekty dla sprawozdań finansowych; natomiastemitent nietraktujący praw poboru jako płatność w formie akcji, nie ujmuje w chwiliemisji praw poboru.Zdaniem autora, rozwiązania dotyczące praw poboru są dość pracochłonne. Gdybyjednak wyceniać wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe według wartości godziwej,problem wydzielania wbudowanych instrumentów pochodnych nie istniałby.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e3766b84-1988-3900-98eb-e66ee5ccb841
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.