Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(59(115)) | 157-174

Article title

Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji filantropijnych a koszty i korzyści społeczne

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wiele organizacji filantropijnych doświadcza wewnętrznych i zewnętrznych oszustw finansowych, wpływających negatywnie zarówno na ich reputację, jak i na skłonność darczyńców do dokonywania w przyszłości wpłat na rzecz takich organizacji.Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy obowiązek sprawozdawczy orga-nizacji filantropijnych przyczynia się do powstrzymywania założycieli i pracowni-ków od stosowania nieuczciwych praktyk, kradzieży i ukrywania informacji istot-nych dla interesariuszy.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-e3f210d3-3230-3870-9262-0bf3883eb8cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.