PL EN


2010 | 2010(59(115)) | 157-174
Article title

Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji filantropijnych a koszty i korzyści społeczne

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wiele organizacji filantropijnych doświadcza wewnętrznych i zewnętrznych oszustw finansowych, wpływających negatywnie zarówno na ich reputację, jak i na skłonność darczyńców do dokonywania w przyszłości wpłat na rzecz takich organizacji.Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy obowiązek sprawozdawczy orga-nizacji filantropijnych przyczynia się do powstrzymywania założycieli i pracowni-ków od stosowania nieuczciwych praktyk, kradzieży i ukrywania informacji istot-nych dla interesariuszy.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e3f210d3-3230-3870-9262-0bf3883eb8cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.