PL EN


2017 | 11(3) | 40-44
Article title

Health-oriented behaviours of secondary school students – a student and teacher evaluation/ Zachowania prozdrowotne młodzieży licealnej w ocenie uczniów i ich nauczycieli

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
Wstęp: Zachowania prozdrowotne to działania podejmowane w celu promocji zdrowia, służące zapobieganiu chorobom, oraz zachowania, których celem jest poprawa otaczającego człowieka środowiska, a co za tym idzie – stwarzanie warunków sprzyjających zdrowiu. Cel pracy: Poznanie rzeczywistego obrazu zachowań prozdrowotnych młodzieży licealnej oraz ocena tych zachowań przez uczniów i nauczycieli. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 100 uczniów w wieku 16–19 lat uczęszczających do liceum ogólnokształcącego oraz 30 nauczycieli zatrudnionych w tej placówce. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w której zastosowano technikę ankiety. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał 12 pytań zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ocena ankietowanych została dokonana na podstawie pytań, które dotyczyły czterech obszarów badawczych: sposobu odżywiania się młodzieży licealnej, częstości podejmowania aktywności fizycznej, metod radzenia sobie ze stresem przez młodzież oraz używek, które mogą wpływać na zachowanie młodzieży. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na dużą świadomość młodzieży dotyczącą zachowań prozdrowotnych. Badania wykazały, że 92% (92) uczniów jest aktywnych fizycznie, zdrowe odżywianie deklaruje 77% (77). 90% (90) uczniów stwierdziło, że radzi sobie ze stresem przez słuchanie muzyki i uprawianie sportu. Zdecydowana większość młodzieży – aż 84% (84) – uważa, że używki są bardzo szkodliwe. W opinii nauczycieli większość uczniów przejawia zachowania prozdrowotne. Wnioski: Szkoła to właściwe miejsce eliminacji nierówności w zakresie zdrowia młodych ludzi. Środowisko szkolne powinno dostrzec swoje możliwości w kształtowaniu zachowań zdrowotnych oraz budować pozytywne relacje z młodzieżą i ich rodzicami.
Year
Volume
Pages
40-44
Physical description
Dates
published
2017-10-03
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e44c0228-e88a-3023-b03b-53a9df1cc02e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.