PL EN


2016 | 21(21) | 273-284
Article title

WARTOŚCI KULTURY FIZYCZNEJ W GRUPIE SPORTOWCÓW UPRAWIAJĄCYCH SPORTY WALKI

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Podczas badania zastosowano między innymi skalę wartości schelerowskich, koncentrując się jedynie na analizie wartości kultury fizycznej. Oszacowano również podstawowe statystyki rozkładu danych oraz siłę zależności korelacyjnych między wartościami. Wyniki potwierdzają rangę edukacji oraz dotychczasowych doświadczeń, w tym doświadczeń sportowych dorosłych respondentów, we wzmacnianiu ich pozytywnego nastawienia wobec wartości kultury fizycznej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e54d45da-716d-3c52-bca0-9b8005cd9005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.