PL EN


2013 | 2013(73(129)) | 49-73
Article title

Wpływ czynników makroekonomicznych i instytucjonalnych na wybrane wskaźniki finansowe jednostek gospodarczych. Wyniki badań empirycznych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Podstawowym celem artykułu jest analiza wpływu czynników makroekonomicznych i instytucjonalnychna wybrane wskaźniki finansowe spółek publicznych. Materiał badawczy liczący 131 664 zmiennychpochodził z następujących państw: Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii,Polski, Rumunii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i obejmował lata 2000–2007. Na potrzeby analizy materiałuempirycznego wykorzystano analizę korelacji i analizę wariancji jednoczynnikowej. Czynniki o charakterzeinstytucjonalnym (rozwój giełd papierów wartościowych, sektora bankowego, systemy prawne)wywierają większy wpływ na wskaźniki finansowe spółek giełdowych niż wskaźniki makroekonomiczne(wzrost gospodarczy, inflacja, stopa opodatkowania przedsiębiorstw). Największy łączny wpływ czynnikówmakroekonomicznych i instytucjonalnych zaobserwowano kolejno dla wskaźników zadłużenia,struktury aktywów i wielkości firmy, w mniejszym stopniu w stosunku do wskaźnika ROA, a w najmniejszymstopniu w stosunku do wskaźnika możliwości rozwojowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e5775be2-85d2-32bf-81e0-996e95397dca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.