PL EN


2015 | 2015(85(141)) | 103-115
Article title

Podejście Lean jako kierunek zmian w zarządzaniu i rachunkowości zarządczej w podmiotach usług medycznych – wyniki badań literaturowych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań literaturowych dotyczących kierunków zmian w zarządzaniui rachunkowości w podmiotach usług medycznych w zakresie przenikania do nich podejścia lean. W badaniachtych przeanalizowano ponad 200 pozycji publikacji. Ostatecznie wybrano 19 pozycji literaturowychkrajowych i zagranicznych opublikowanych w latach 1995–2013. Badanie literatury przeprowadzono w dwóchpodstawowych obszarach: rozważań teoretycznych oraz wyników badań empirycznych (case study, badaniaankietowe).Do realizacji celu artykułu zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu. Jej przedmiotem były dwiegrupy artykułów: teoretyczne oraz zawierające objaśniające wyniki badań empirycznych. Podejście lean, któregogeneza wywodzi się z branży motoryzacyjnej (produkcyjnej), w pełni nadaje się do zastosowania w jednostkachochrony zdrowia funkcjonujących w różnych obszarach kulturowych oraz do reformowania krajowychsystemów opieki zdrowotnej w celu podniesienia ich efektywności. Przenikanie koncepcji lean do branży usługmedycznych ma charakter ewolucyjny, podobnie jak następowało jej zastosowanie w branżach produkcyjnych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e5a46593-82b2-3954-89ae-3a9b08bcab42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.