PL EN


2014 | 16(16) | 121-140
Article title

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEGO REGIONU – PRÓBA OCENY SYNTETYCZNEJ

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Każde państwo bez względu na wielkość czy znaczenie na arenie międzynarodowej, uznaje szeroko rozumiane zagadnienia bezpieczeństwa jako priorytet realizowanej polityki. Celem artykułu jest przybliżenie determinant kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego na szczeblu lokalnym w kontekście wybranych elementów gospodarki finansowej (bezpieczeństwa finansowego). Bezpieczeństwo ekonomiczne jest to zdolność systemu gospodarczego państwa do takiego wykorzystania wewnętrznych czynników rozwoju i międzynarodowej współzależności ekonomicznej, które będą gwarantowały jego nie zagrożony rozwój. W ujęciu finansów to gwarancja istnienia i rozwoju organizacji, która powstaje w wyniku codziennych starań zarządzających zmierzających do zapewnienia dobrej kondycji finansowej. Odnosi się zatem do ogółu decyzji finansowych, które podejmujemy w związku z gospodarowaniem majątkiem. Przeprowadzone badania statystyczne potwierdzają istnienie dysproporcji w kondycji finansowej (bezpieczeństwa finansowego) gmin. W kontekście wskaźnika syntetycznego kondycji finansowej jest gmina miejska Ostrowiec Św., najsłabszą zaś gmina wiejska Waśniów.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e5c2db74-6dac-3f1d-9632-fa4a09b5d6f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.