PL EN


2018 | 4(132) | 108-124
Article title

ZARYS SYSTEMU SZKOLNICTWA W POLICJI PAŃSTWOWEJ (1919–1928)

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Podstawowym obowiązkiem każdego państwa jest zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa swoim obywatelom. Zadanie to jest niezwykle trudne wówczas, gdy odzyskuje ono utraconą na wiele lat niepodległość i znajduje się w stanie organizacji państwowości. To od przygotowania i wyszkolenia funkcjonariuszy policji zależy poziom bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju. Początki związane z organizacją szkolenia w Policji Państwowej należały do szczególnie trudnych, zważywszy na sytuację polityczną w kraju, okres konsolidacji ziem polskich, wojnę polsko-bolszewicką oraz napiętą sytuację związaną z kryzysem gospodarczym. Pomimo tych ogólnie zarysowanych trudności podejmowano działania mające na celu organizację systemu szkolnictwa policyjnego w taki sposób, aby w możliwie najkrótszym czasie przeszkolić jak największą liczbę funkcjonariuszy. Tak skonstruowany zdecentralizowany system szkolnictwa miał jednak istotne mankamenty.
Year
Volume
Pages
108-124
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e5edbf22-b58c-3e8a-bc1e-6acda51ae4e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.