PL EN


2017 | 4(128) | 5-26
Article title

PROCES DOCIERANIA DO PRAWDY OBIEKTYWNEJ NA PODSTAWIE PRZYPADKU Z PRAKTYKI KRYMINALISTYCZNEJ. CZ. 2

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Na podstawie przypadku z praktyki omówiono czynności procesowe, które powinno wykonywać się w sytuacji znalezienia zwłok, ze wskazaniem na działanie osób trzecich. Kazus dotyczy pozbawienia życia Józefa C., co było skutkiem niehumanitarnego potraktowania przez ludzi, którzy pokrzywdzonemu zarzucali złe traktowanie okolicznej społeczności. Część opisanych informacji pochodzi z akt Sądu Okręgowego w Olsztynie, część — z wiedzy własnej autorki, a część wiadomości ujawniły media, które interesowały się zdarzeniem. Ze względu na skomplikowany charakter okoliczności sprawy skupiono się na materiale pochodzącym z akt sprawy, który daje konkretną wiedzę na temat czynności procesowych prowadzonych przez organy ścigania. Celem artykułu jest przedstawienie tego materiału, uświadomienie, jak dużo pracy trzeba włożyć, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy oraz jak trudno jest walczyć z emocjami swoimi oraz ludzi, których sprawa bezpośrednio dotyczy. Dzięki procesowi wykrywczemu udowodniono sprawcom popełnienie zbrodni nacechowanej agresją, której podłożem były niewłaściwe relacje międzyludzkie. Wyraźnie należy podkreślić, że służba w Policji powinna wiązać się z solidnym wykonywaniem czynności, zapobieganiem wszelkim zjawiskom kryminogennym, w tym popełnianiu przestępstw, wykroczeń, zapobieganiem nieszczęśliwym zdarzeniom, jak również z ochroną środowiska obciążonego patologią.
Year
Volume
Pages
5-26
Physical description
Dates
published
2020-01-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e6b8c4dd-05a3-31c7-b4ef-c066da1000b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.