PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 139-148
Article title

Sylwetka absolwenta studiów wyższych z zakresu rachunkowości

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie w Polsce, zgodnie z procesem Bolońskim przyjętym w Europie, trzech poziomów kształcenia, tj. studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, powoduje konieczność określenia, jakie umiejętności powinni posiąść absolwenci poszczególnych poziomów kształcenia. Artykuł jest głosem w toczącej się dyskusji nad sylwetką absolwenta kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalności Rachunkowość, dla studiów licencjackich i magisterskich. Przedstawiono propozycje ścieżek kształcenia specjalistów z zakresu rachunkowości, połączone z zaleceniami Międzyna-rodowych Standardów Edukacyjnych oraz proponowaną przez Zarząd Główny SKwP w Polsce certyfikacją zawodu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e75b73ae-f56e-3fd7-b95c-760efcf5944e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.