PL EN


2017 | 566(1) | 37-44
Article title

Identyfikacje społeczno-kulturowe nieletnich w kontekście zmiennych socjodemograficznych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Istotnym czynnikiem na drodze kształtowania się tożsamości jest proces identyfikacji. W pierwszym okresie życia dzieci identyfikują się z matką i jest to tak zwana identyfikacja analityczna. Dziewczynki utożsamiają się z matką w okresie późniejszym, natomiast chłopcy zmieniają swój obiekt identyfikacji i w wieku przedszkolnym staje się nim ojciec. Według Zygmunda Freuda zasadniczą rolę w kształtowaniu się „ja idealnego”, czyli „superego” odgrywają rodzice. Zarówno „ego”, jak i „superego” są wynikiem odpowiedniego oddziaływania społecznego. „Superego” powstaje w wyniku identyfikacji, czyli wytworzenia własnego, idealnego obrazu na podstawie „rzutowania do wewnątrz” sylwetki psychicznej ludzi przebywających w otoczeniu dziecka i cieszących się jego autorytetem. Każda rodzina stwarza niepowtarzalne układy cech poszczególnych jej członków, związków uczuciowych zachodzących pomiędzy nimi i na swój sposób kształtuje u dziecku stosunek emocjonalny do poszczególnych norm moralnych. Wraz z procesem identyfikacji dziecko przyjmuje określone postawy, system wartości oraz zachowań, które przez społeczeństwo uważane jest za odpowiadające danej płci.
Year
Volume
Pages
37-44
Physical description
Dates
published
2018-09-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e7a5d18e-5dc8-39e1-94e5-24acddc25550
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.