PL EN


2015 | 2(2) | 7-16
Article title

THE CREATION AND DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL PARKS: FOREIGN EXPERIENCE

Content
Title variants
PL
TWORZENIE I ROZWÓJ PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH W PRAKTYCE ZAGRANICZNEJ
RU
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
EN
The foreign experience of creation and development of the industrial parks as one of the efficient instruments of the neoindustrial transformation of industrial potential is researched. The institutional arrangements of formation and development of the industrial parks are determined. The instruments of government support of the industrial parks’ development around the globe are generalized.
PL
W opracowaniu opisano tworzenie i rozwój parków przemysłowych, jako jednych ze skutecznych narzędzi neoprzemysłowej transformacji potencjału wytwórczego przemysłu w praktyce zagranicznej. Zostały zdefiniowane mechanizmy instytucjonalne dla tworzenia i rozwoju parków przemysłowych. Stosowane są systemowe instrumenty wsparcia państwowego dla rozwoju parków przemysłowych na świecie.
RU
Исследован зарубежный опыт создания и развития индустриальных парков как одного из эффективных инструментов неоиндустриальной трансформации промышленного потенциала. Определены институциональные механизмы формирования и развития индустриальных парков. Обобщены инструменты государственной поддержки развития индустриальных парков в странах мира.
Contributors
References
  • 1. Журавский Д. Презентация на тему «Стандарт индустриального парка», 11 ноября 2014 года. –http://www.myshared.ru/slide/969371. 2. Малюта Л. Индустриальные парки – инновационный вектор развития промышленного производ-ства / Л. Малюта // Социально-экономические проблемы и государство. – 2014. – Вып. 1 (10). – С. 264-276. – Режим доступа: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mlyrpv.pdf. 3. Молдаван А. А. Целесообразность введения индустриальных парков в Украине / А. А. Молдаване // Экономика промышленности. – 2011. – № 2. – С. 3-9. 4. http: // www. invest. gov. tr / ru. 5. http://www.gtai.de/GTAI. 6. OECD (2006): “Policy Framework for Investment. A Review of Good Practices”. 7. Зоны привлечения иностранных инвестиций в КНР, http://economy.govrb.ru/external_relations/ Osoby ueakonomicheskiezonyuKitaya.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e7e3f9c6-3f17-3225-9790-ce58760d87ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.