PL EN


2013 | 13(13) | 72-78
Article title

PRIVATE MILITARY COMPANIES (PMC) JAKO KOMPONENT UZUPEŁNIAJĄCY POLSKI SYSYTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Współczesne konflikty zbrojne (Irak, Afganistan, Libia) wykazują, że w celu pełnego i możliwie efektywnego realizowania swoich celów państwa uczestniczące w konflikcie korzystają z "pomocy" prywatnych organizacji militarnych (Private Military Companies)74 takich jak amerykański Xe (wcześniej Blackwater), brytyjski AEGIS czy francuski GALEA Group. Pojawiające się informacje na ten temat sprawiły, iż w wielu publikacjach stawiane było pytanie o możliwość zastąpienia w przyszłości narodowych sił zbrojnych przez PMC. Godnym rozważenia wydaje się natomiast możliwość włączenia prywatnych organizacji wojskowo-wywiadowczych do narodowego systemu bezpieczeństwa, co pozwoliłoby na ich wykorzystanie w sytuacjach, w których zaangażowanie sił narodowych (armii, wywiadu) jest niemożliwe lub problematyczne z powodów politycznych, operacyjnych czy technicznologistycznych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e7e4f28f-e897-300f-82df-a65857aed7e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.