Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 587(2) | 64-80

Article title

Potencjał edukacyjny książek obrazkowych na przykładzie realizacji warsztatów językowo-czytelniczych w ramach projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Treść opracowania stanowi analiza książek obrazkowych wykorzystanych podczas warsztatów Słowami o obrazach – obrazem o słowach, realizowanych w ramach projektu Power: „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców, przez Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UMCS w Lublinie oraz relacja z ich przebiegu. Starano się ukazać znaczenie książki obrazkowej w kształtowaniu czytelnictwa dzieci, ale także zilustrować, jak wykorzystać książkę obrazkową w działaniach dydaktyczno-wychowawczych związanych z rozwijaniem języka, kompetencji intelektualnych i wizualnych dzieci. Opracowanie zmierza także do udowodnienia, że sztuka książki jest terenem fascynującym dzieci, a wykorzystana w przemyślany sposób przez nauczyciela, może stać się wyrazem realnego ich uczestniczenia w kulturze wysokiej, zwłaszcza czytelniczej.

Year

Volume

Pages

64-80

Physical description

Dates

published
2020-02-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-e7f997a9-1d07-3bc9-beb2-08e8c73dbc38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.