PL EN


2010 | 2010(57(113)) | 29-40
Article title

Propozycja modyfikacji wariantu porównawczego rachunku zysków i strat w zakresie pozycji zrównanych z przychodami

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Rachunek zysków i strat jest obok bilansu drugim istotnym elementem sprawozdania finansowego. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, a także zmiana stanu produktów w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat nie są pozycjami jednoznacznymi i powodują znaczne trudności z właściwym zrozumieniem rezultatów finansowych. Proponuje się więc modyfikację tego elementu wchodzącego w skład sprawozdania finansowego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e8c4956d-c1ac-3751-9aa8-0f44a61940b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.