Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 133(1) | 30-39

Article title

UWAGI O FUNKCJACH OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W świetle art. 23 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Powyższe określenie istoty obszaru chronionego krajobrazu, oprócz niezwykle ważnych aspektów przyrodniczych i ekologicznych, akcentuje także ich walory turystyczne i wypoczynkowe. Dla porządku należy jedynie dodać, że zgodnie z definicją legalną z art. 12 pkt 16e ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez „krajobraz” należy rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. Obszary chronionego krajobrazu mają na celu ochronę krajobrazów nie tylko z przyczyn ekologicznych, ale także ze względu na ważne funkcje społeczne. Instytucja obszaru chronionego krajobrazu pełni zatem wiele funkcji w tym także takich, które są tylko pośrednio związane z ochroną ściśle pojmowanej przyrody. Każdy krajobraz ma zarówno w sobie element natury, jak i składnik kulturowy, które dopiero łącznie tworzą pewną całość. Przyczynia się to do możliwości wyróżnienia społecznej roli obszarów chronionego krajobrazu w zakresie wypoczynku, rekreacji, sportu i ruchu turystycznego.

Year

Volume

Pages

30-39

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-e8dcf01a-a118-39c5-8553-4173e844083d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.