PL EN


2017 | 18(1) | 111-134
Article title

Psychopatologia życia społecznego: Poszukiwanie wsparcia społecznego jako mediator związku cynicznej wrogości i bezradności, stanowiących współczesne zagrożenia społeczne

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Badania systematycznie pokazują związek cynicznej wrogości z wieloma zmiennymipsychologicznymi i zdrowiem. Niniejsze opracowanie ukazuje rolę cynicznej wrogościw kształtowaniu się relacji społecznych i związku ich jakości z poczuciem bezradności.Założono, że poszukiwanie wsparcia społecznego będzie mediatorem związkupomiędzy cyniczną wrogością a bezradnością u studentów. W badaniu udział wzięło244 studentów (151 kobiet, 89 mężczyzn, 4 osoby nie podały płci) ze średnią wieku M= 21,33 (SD = 2,80). Hipoteza została częściowo potwierdzona. Poszukiwanie wsparciaemocjonalnego (ale nie instrumentalnego) okazało się częściowym mediatorembadanego związku. Przedstawione wyniki wpisują się w nurt badań nad cyniczną wrogościąi jej konsekwencji. W perspektywie współczesnych tendencji koniecznym wydajesię przebadanie jej pod kątem wpływu na inne niż zdrowie przestrzenie życiowe,szczególnie te związane z interakcjami z innymi ludźmi. Sama definicja wskazuje nawrogie nastawienie do innych i brak zaufania, które z kolei nie sprzyjają współpracy,satysfakcjonującym związkom, a co za tym idzie – budowaniu kapitału społecznegoi rozwoju gospodarki.
Keywords
Year
Volume
Pages
111-134
Physical description
Dates
published
2017-08-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e93f4709-d33b-3cc9-8e49-c11b30a9db4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.