PL EN


Journal
2018 | 33(4) | 57-67
Article title

Ochrona młodzieży przed bezrobociem w kontekście krytycznej pracy socjalnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony wybranym zagadnieniom bezrobocia wśród osób młodych, charakterystycznym cechom ochrony młodych bezrobotnych oraz czynnikom zewnętrznym, które pozwalają chronić młodzież przed bezrobociem. Bezrobocie wśród młodzieży to złożony problem i należy go rozpatrywać w różnych kontekstach, dlatego też pracownicy socjalni powinni znać szersze społeczne powiązania problemu. Mimo tego nie można ignorować znaczenia zmian indywidualnych cech młodych bezrobotnych oraz młodzieży zagrożonej bezrobociem. Aby osiągnąć wymierny wynik, czyli zmniejszyć bezrobocie wśród młodzieży, a także chronić młodych ludzi przed bezrobociem, konieczne jest konsekwentne działanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w walkę z tym problemem.
Journal
Year
Volume
Pages
57-67
Physical description
Dates
published
2019-01-24
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ea9b205e-2caa-31b9-ac5c-6661fe495944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.