Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(128) | 48-61

Article title

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY NA PRZYKŁADZIE II RP

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Znajomość burzliwych dziejów państwa polskiego, w tym dziejów policji, jest konieczna dla rozumienia etosu służby. Policja Państwowa, mimo wielu niedoskonałości w swojej organizacji, w ogólnym zarysie daje wzorce nacechowane patriotyzmem, podkreślając rolę etosu w policyjnej służbie. Przybliżenie początków formowania się policji jest cenne nie tylko poznawczo. Przechowywanie pamięci o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski jest fundamentem, na którym budujemy obecne pojmowanie etosu służby. Przekazywanie tej wiedzy kolejnym pokoleniom policjantów jest obowiązkiem policyjnych jednostek szkoleniowych, szczególnie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie będącej uczelnią służb państwowych. Celem opracowania jest przybliżenie budowy formacji policyjnej w Polsce, jej organizacji i problemów, jakie napotykała zwłaszcza w początkach swojego istnienia.

Year

Volume

Pages

48-61

Physical description

Dates

published
2020-01-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-eac86486-db9c-37a1-acab-a9095d31b92c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.