PL EN


2014 | 2014(76(132)) | 165-180
Article title

Przydatność zmodyfikowanej metody różnic cząstkowych do systemowej analizy wskaźnikowej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja teorii legitymizującej metodę różnic cząstkowych i ocena przydatności tej metody we współczesnej, zaawansowanej analizie wskaźnikowej w sytuacji, gdy korzy-sta się z systemu wskaźnika. Metoda ta jest rozwinięciem funkcji w szereg Taylora. Prezentowane tu uzasadnienie teoretyczne tej konkretnej metody analizy uwalnia od problemów związanych z postacią analityczną badanej funkcji oraz pozwala na uzasadnioną teoretycznie rezygnację z problematycznej analizy tzw. odchyleń łącznych. Niezależność wyników od kolejności podstawiania ma umocowanie właśnie w rachunku różniczkowym. Rachunek ten w wypadku znacznej liczby zmiennych i złożonej postaci funkcji jest rozwiązaniem efektywnym, co pokazano na przykładzie analizy systemu wskaźnika RIOA złożonego z dziewięciu elementów.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-eb528f8c-1c99-3892-98ed-527ce53b415b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.