PL EN


2018 | 1(129) | 93-110
Article title

WYBRANE ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNEJ W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Rozwój ludzkiej cywilizacji nieodzownie wiąże się ze zmianą charakteru i eskalacją zagrożeń wypełniających przestrzeń szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Warunkiem podjęcia właściwych zachowań i działań zapobiegawczych jest rzetelna diagnoza na gruncie etiologii i symptomatologii występujących zagrożeń społecznych. Potrzeba bezpieczeństwa, której zapewnienie niezbędne jest dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju człowieka uruchamia szereg zachowań skierowanych na eliminację stanu zagrożenia Bezpieczeństwo jest pojęciem wieloaspektowym i interdyscyplinarnym. Państwo bezpieczne to państwo silne ekonomicznie, zamieszkałe przez obywateli stanowiących „zdrową tkankę społeczną”, a więc wyposażonych w umiejętności i wiedzę niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w dobie globalizacji. O bezpieczeństwie państwa stanowi także brak zagrożeń zewnętrznych w postaci konfliktu zbrojnego, terroryzmu, nowej ekonomicznej kolonizacji oraz zagrożeń wewnętrznych, takich jak np. rozpad rodziny, załamanie demograficzne, choroby cywilizacyjne, patologie, skrajne ubóstwo itd
Year
Volume
Pages
93-110
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-eba73924-e8a7-3b20-84c1-633483f9da3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.