Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(59(115)) | 143-150

Article title

Ochrona inwestorów a zakres ujawnianych informacji przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wyniki badań empirycznych

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje wyniki badań zrealizowanych w latach 2007–2009 przez KatedręRachunkowości Menedżerskiej i Instytut Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowejw ramach projektu badawczego nr N113 024 32/2706, pt. Wpływ zakresuujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjnąemitentów papierów wartościowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznychprzygotowane na podstawie oryginalnie opracowanego Wskaźnika Ujawnień Korporacyjnych(Polish Corporate Disclosure Index, PCDI), pozycji konkurencyjnej orazochrony inwestora.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-ebe67aed-3ae0-3883-a62b-40cc722807c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.