PL EN


2010 | 2010(59(115)) | 143-150
Article title

Ochrona inwestorów a zakres ujawnianych informacji przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wyniki badań empirycznych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań zrealizowanych w latach 2007–2009 przez KatedręRachunkowości Menedżerskiej i Instytut Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowejw ramach projektu badawczego nr N113 024 32/2706, pt. Wpływ zakresuujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjnąemitentów papierów wartościowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznychprzygotowane na podstawie oryginalnie opracowanego Wskaźnika Ujawnień Korporacyjnych(Polish Corporate Disclosure Index, PCDI), pozycji konkurencyjnej orazochrony inwestora.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ebe67aed-3ae0-3883-a62b-40cc722807c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.