PL EN


Journal
2020 | 35(5) | 99-111
Article title

Stan asystentury rodziny w Polsce. Doniesienia z badań własnych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł poświęcony jest zawodowi asystenta rodziny oraz złożoności jego środowiska pracy. W ramach badań empirycznych starano się uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy asystenta rodziny z rodzinami wspieranymi, jak również z przedstawicielami instytucji pomocowych: policjantami, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicielami edukacji i sądownictwa oraz pracownikami socjalnymi. Badano, jak kształtują się wzajemne relacje między grupami społecznymi i jaką pozycję społeczno-zawodową zajmują asystenci rodziny oraz jak oni sami wypowiadają się o swojej pracy. Badania empiryczne przeprowadzono w paradygmacie metodologii jakościowej, na terenie województwa opolskiego. Uczestnikami badań było 111 respondentów. Posłużono się techniką wywiadu pogłębionego, na podstawie trzech odrębnych kwestionariuszy wywiadu, po jednym dla asystentów rodziny, przedstawicieli służb pomocowych oraz rodzin wspieranych. Zebrany materiał empiryczny poddano analizie treści i wyodrębniono liczne wnioski.
Journal
Year
Volume
Pages
99-111
Physical description
Dates
published
2020-10-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ec708287-316b-3f78-ab20-05bcfb02a60b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.