PL EN


2019 | 35(35) | 96-110
Article title

Ślad kryminalistyczny jako przesłanka dla zwalczania zagrożeń związanych z działalnością przestępczą

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W dzisiejszych czasach niejednokrotnie dochodzi do czynów szkodliwych społecznie (przestępczych), które są zagrożone określoną karą, a ich wykrycie stanowi duże wyzwanie dla służb i szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Analiza takich czynów wymaga ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu metod, jakimi posługują się sprawcy, jak również sposobów związanych z wykrywaniem i zabezpieczaniem śladów, które następnie mogą zostać wykorzystane do ustalenia sprawcy zdarzenia. W każdym śladzie kryminalistycznym jest zakodowanych wiele informacji, często niedostępnych bez zastosowania specjalnych procesów myślowych i badawczych. W publikacji zdefiniowano ślady kryminalistyczne, przedstawiono ich podział, funkcje, a także omówiono sposoby ujawniania i zabezpieczania takich śladów. Wskazano także na wpływ wykrywalności przestępstw na poczucie bezpieczeństwa obywateli, wynikające ze świadomości, że sprawca przestępstwa zostanie ukarany, a organy ścigania, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, pracują coraz skuteczniej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ec730eff-b760-33da-8f6a-fbd33434e93e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.