PL EN


2011 | 2011(63(119)) |
Article title

System wskaźników w controllingu logistyki

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Pomiar efektywności działalności gospodarczej za pomocą wskaźników był dotychczasrozpatrywany głównie w kontekście całego przedsiębiorstwa. Wskaźniki są stosowanenajczęściej przy analizie sprawozdań finansowych i sporządzaniu raportówfinansowych. Kolejny obszar zastosowania analizy przy użyciu wskaźników występujew działach controllingu, gdzie controllerzy obliczają wybrane wskaźniki, (uwzględniająceszczególnie koszty) dla potrzeb bieżącej analizy działalności przedsiębiorstwa.Obecnie całościowy pomiar jednostki gospodarczej jest niewystarczający. Powinnobowiem badać się poszczególne obszary czy procesy występujące w przedsiębiorstwie,m.in. obszar logistyki. Logistyka może być funkcją działalności gospodarczej, ale równieżgłówną działalnością jednostki. Dzięki zastosowaniu procesów logistycznych i ichusprawnianiu, przedsiębiorstwo może zwiększać swoją wartość rynkową. W związkuz tym pojawił się w praktyce kolejny obszar, określany jako controlling logistyki.Jego instrumenty, m.in. analiza wskaźnikowa służą optymalizowaniu kosztów i wynikówlogistyki, wspieraniu procesu zarządzania logistycznego, a w efekcie całegoprzedsiębiorstwa.W artykule zostały zaprezentowane wybrane pojedyncze wskaźniki stosowanew logistyce, zwłaszcza w procesie zaopatrzenia i dystrybucji. Ponadto autorka przedstawiłaprzykładowe systemy wskaźników w obszarze logistyki oraz zarysowała problemanalizy wskaźnikowej w kontekście łańcucha dostaw.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ed215273-37f1-3046-85d0-8dfe8afbf8a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.