PL EN


2009 | 2009(51(107)) | 119-128
Article title

Sprawozdanie finansowe a zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Zmieniające się warunki gospodarowania – czyli nowa ekonomia, globalizacja, a w ostatnichczasach kryzys finansowy, wpływają na cel, funkcje i sposób prowadzenia rachunkowości,co z kolei determinuje zmiany w przepisach prawa bilansowego krajowego i międzynarodowego.Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposóbzmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz w MiędzynarodowychStandardach Sprawozdawczości Finansowej wpłyną na obraz jednostki gospodarczej prezentowanyw sprawozdaniu finansowym?
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ed5d6346-80a0-3969-a4ed-eb76bbbbedfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.