Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 56(14) | 27-41

Article title

Tożsamość i agresja wśród adolescentów

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Współcześnie prowadzi się wiele badań nad dwoma problemami, z których jeden dotyczy kształtowania się tożsamości w okresie adolescencji, a drugi – agresji wśród młodych ludzi. Badacze poszukują uwarunkowań obu fenomenów wśród cech temperamentu, osobowości, specyfiki środowiska rodzinnego, szkolnego bądź rówieśniczego. W badaniach własnych uwagę skoncentrowano na związku pomiędzy procesami tożsamościowymi i wchodzeniem w rolę sprawcy i ofiary agresji. W grupie badanej było 167 adolescentów w wieku 16–17 lat. W badaniach wykorzystano dwa narzędzia: Mini-DIA (The Mini Direct Indirect Aggression Inventory, Österman, Björkqvist, 2008) oraz Skalę Rozwoju Wymiarów Tożsamości DIDS (The Dimensions of Identity Development Scale, Luyckx i in., 2008). Rezultaty badań wskazują na podobieństwo w przebiegu procesów tożsamościowych u dziewcząt i chłopców oraz na różnicującą rolę czynnika płci w podejmowaniu roli sprawcy i ofiary. Ponadto rozpoznano istotne związki między nasileniem procesów tożsamościowych a doświadczeniami sprawcy i ofiary agresji.

Keywords

Year

Volume

Pages

27-41

Physical description

Dates

published
2019-01-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-ee831083-689f-3174-899a-fd5adc39e910
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.