PL EN


2016 | 2(122) | 138-158
Article title

KARTA PŁATNICZA JAKO PRZEDMIOT PRZESTĘPSTWA

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł porusza stale aktualną problematykę związaną z kartami płatniczymi jako przedmiotem przestępstwa. Autorka na wstępie defi niuje, czym jest karta płatnicza według kryterium cywilnoprawnego, funkcjonalnego oraz karnego, a także wskazuje na niespójność regulacji prawnych w tym względzie. W dalszej części autorka przedstawia i opisuje przestępstwa związane z wykorzystaniem kart płatniczych, tj.: posługiwanie się kartami skradzionymi, zagubionymi lub przechwyconymi, wyłudzenie kart płatniczych na podstawie wniosku zawierającego nieprawdziwe dane, fałszowanie kart płatniczych, kopiowanie kart płatniczych na rachunkach obciążeniowych, wykorzystanie danych identyfi kacyjnych cudzej karty, dokonywanie transakcji kartami zgłoszonymi jako utracone oraz tzw. skimming, a następnie dokonuje odpowiedniej ich kwalifi kacji prawnej na gruncie polskiego kodeksu karnego.
Year
Volume
Pages
138-158
Physical description
Dates
published
2019-11-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-eeea0cb2-12b5-3348-975d-46d54c666a13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.