PL EN


SP 2016 | 15(1) | 133-143
Article title

Metody wykorzystywane w nauczaniu na studiach pierwszego stopnia na kierunku turystyka i trwały rozwój na Uniwersytecie Łotewskim

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Globalizacja w sektorze oświaty, intensywna konkurencja pomiędzy łotewskimi uczelniami wyższymi, wzrost oczekiwań co do praktyczności kształcenia ze strony prywatnych przedsiębiorstw oraz wymagania samych studentów – to podstawy doskonalenia programów studiów wyższych i szerszego wykorzystania aktywnych technik przekazywania wiedzy. W przypadku studiów na kierunku turystyka oferowanych przez Uniwersytet Łotewski autorzy programu zastosowali praktyczne, aktywizujące metody nauczania służące wzbogaceniu wiedzy i kompetencji studentów, takie jak: badania naukowe, ankiety, obserwacja, work shadowing, monitorowanie i ewidencja szlaków turystycznych, wywiady eksperckie, seminaria branżowe, dyskusje i wywiady z przedstawicielami branży, wycieczki w teren, wizyty studyjne w firmach i organizacjach sektora turystycznego, kolokwia, prezentacja wyników badań na seminariach i konferencjach, poszerzanie wiedzy na temat trwałego wzrostu oraz poznawanie dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w innych krajach. Wymienione działania wzmacniają szkolone umiejętności: planowanie badań, zarządzanie badaniami, zbieranie i analiza danych, prezentacja, budowanie zespołu, współpraca, komunikacja interpersonalna, interakcja kulturowa, orientacja w obcym otoczeniu czy organizacja międzynarodowych imprez. Wiele spośród aktywnych metod nauczania stanowi komponenty opcjonalne i nie należy do obowiązkowej części programu studiów, toteż do obsługi takich form kształcenia i uprawiania nauki w ramach studiów na kierunku turystyka i trwały rozwój konieczne było ustanowienie Laboratorium Naukowego Turystyki i Trwałego Rozwoju. Taka odrębna jednostka umożliwia zaangażowanie zainteresowanych studentów różnych kierunków i sprawną współpracę międzywydziałową.
Year
Volume
Pages
133-143
Physical description
Dates
published
2018-10-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ef25ba1d-e5c4-3850-92df-54b03058905c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.