PL EN


2009 | 2009(48(104)) | 81-91
Article title

Szacowanie wartości godziwej w celu wyceny składników aktywów i zobowiązań

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wycena według wartości godziwej stanowi wyzwanie zarówno dla teoretyków, jaki praktyków rachunkowości. Wartość godziwa jest pojęciem nieprecyzyjnym. AmerykańskaRada Standardów Rachunkowości Finansowej opracowała metodologię szacowaniawartości godziwej, opartą na bieżącej cenie sprzedaży. Jednak w procesie szacowaniawartości godziwej są dopuszczalne trzy alternatywne, równorzędne podejścia, przywykorzystaniu danych o różnym stopniu wiarygodności.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ef2af3fc-5c39-3a72-8233-5aaf7d09f137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.