PL EN


2018 | 4(132) | 234-245
Article title

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PAŃSTWA W KONTEKŚCIE UTWORZENIA BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Autorzy opracowań dotyczących systemu bezpieczeństwa państwa definiują w sposób podobny przedmiot ochrony systemu. Na przestrzeni lat dostrzegalna jest także zmiana podejścia identyfikowania obszarów zagrożeń bezpieczeństwa państwa. „Nadrzędnym celem działań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego jest utrzymanie systemu podmiotów w ciągłej gotowości i zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia różnorodnych zagrożeń” (M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, System bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2015, s. 13.). Autor niniejszego artykuły wskazuje nie tylko na realizację zadań poszczególnych służb w tym systemie, ale przede wszystkim na nowe ustawowe zadania ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie sprawowanego nadzoru nad podległymi służbami, które realizowane są przy pomocy inspektora nadzoru wewnętrznego. Ustawowe dookreślenie zadań i uprawnień ministra właściwego do spraw wewnętrznych pozwoliło na usystematyzowanie zakresu obowiązków nałożonych na poszczególne służby nie tylko w zakresie informacyjnym, ale także dostępu ministra do informacji będących w ich dyspozycji. Przyjęte rozwiązanie dotyczące utworzenia Biura Nadzoru Wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy ma doprowadzić do urealnienia nadzoru ministra właściwego do spraw wewnętrznych nad podległymi służbami, co ma skutkować podniesieniem jakości ich pracy oraz sprawnym diagnozowaniem i skuteczną likwidacją obszarów nadużyć, których dopuszczają się funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Year
Volume
Pages
234-245
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ef67e1c7-c6d3-354f-8746-f17c68bc7485
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.