PL EN


2019 | 57(15) | 152-165
Article title

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa – analiza krytyczna wybranych zagadnień

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera krytyczną analizę Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, obowiązującego od 1991 r. do 2018 r. Celem przeprowadzonych analiz jest wskazanie na nieadekwatne, niejasne bądź też prowadzące do niespójnych interpretacji zapisy znajdujące się w tym Kodeksie. Pierwsza część tekstu zawiera omówienie funkcji, a także zalet i zagrożeń wiążących się z kodeksami etycznymi w ogóle. W części drugiej poszukiwano nieścisłości i niespójności w treści Kodeksu. Na koniec pokazano główne zagadnienia wymagające aktualizacji bądź też gruntownej zmiany w kolejnych wersjach kodeksowego ujęcia norm zawodu psychologa.
Year
Volume
Pages
152-165
Physical description
Dates
published
2019-07-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ef753fc6-0a27-3c62-a5a7-b357b21f817c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.