PL EN


SP 2014 | 11(1) | 13-34
Article title

Zagrożenia zdrowia turystów w krajach basenu Morza Śródziemnego ze szczególnym uwzględnieniem odmiennego środowiska geograficznego, w tym klimatu

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Potencjalne zagrożenia zdrowia człowieka w podróży są przedmiotem badań przede wszystkim medycyny podróży. Jednak problematyka ta znajduje się także w centrum zainteresowania badaczy specjalizujących się w bioklimatologii turystyki. W artykule omówiono specyfikę zagrożeń zdrowia turystów podróżujących do krajów basenu Morza Śródziemnego w kontekście odmienności środowiska geograficznego, w tym klimatu, występowania określonych chorób i innych dolegliwości o podłożu sanitarno-epidemiologicznym, a także możliwości kontaktu z niebezpiecznym światem roślin i zwierząt. Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły na określenie rodzajów zagrożeń, jakie mogą pojawiać się w podróży do krajów basenu Morza Śródziemnego, oraz ustalenie, jakiego rodzaju zagrożenia zdrowotne dotknęły badanych turystów, jaką skalę ma to zjawisko i czy organizatorzy właściwie przedstawiają ten problem turystom.
Year
Volume
Pages
13-34
Physical description
Dates
published
2019-11-22
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f0ac5bb3-02e7-3830-8df8-e294134e37e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.