PL EN


2019 | 580(5) | 17-25
Article title

Placówka wsparcia dziennego jako przestrzeń oddziaływań inkluzyjnych. Założenia, obszary, dobre praktyki

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z oddziaływaniami na rzecz inkluzji społecznej, realizowanymi w ramach działalności ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Opracowanie stanowi opis założeń procesu włączania w świetle założeń teoretycznych i wypływających z praktyki pedagogicznej autorki. Artykuł zawiera zarys obszarów inkluzji oraz wybrane przykłady projektów, które zostały wcielone w ramach działań świetlicy na rzecz aktywnego włączania.
Year
Volume
Pages
17-25
Physical description
Dates
published
2019-08-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f141d193-13bc-36f3-91d6-02325fd51607
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.