PL EN


2018 | 56(14) | 231-249
Article title

Kierunki badań nad dwujęzycznością – perspektywa psychologiczna

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Tekst stanowi przegląd wybranych badań na temat psychologicznych skutków dwujęzyczności, skupiając się głównie na potencjalnych korzyściach, jakie to zjawisko może nieść oraz wiedzy z badań empirycznych. Zawiera syntezę najnowszych badań psychologicznych oraz wniosków i ustaleń. Poruszane zagadnienia koncentrują się przede wszystkim na opisie zjawiska, a także definicji samego pojęcia, kryteriach opisu grupy osób dwujęzycznych oraz opisie czynników mających istotne znaczenie w nabywaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej. W tekście odniesiono się także do aktualnych badań na temat wpływu dwujęzyczności na konkretne zdolności oraz opisano badania dotyczące związków pomiędzy dwujęzycznością a osobowością oraz dwujęzycznością a dwukulturowością. Jest to szczególnie istotne w kontekście współczesnych ruchów migracyjnych oraz globalizacji.
Year
Volume
Pages
231-249
Physical description
Dates
published
2019-01-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f163174b-7ec8-334f-be1d-604687225864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.