Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 56(14) | 231-249

Article title

Kierunki badań nad dwujęzycznością – perspektywa psychologiczna

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Tekst stanowi przegląd wybranych badań na temat psychologicznych skutków dwujęzyczności, skupiając się głównie na potencjalnych korzyściach, jakie to zjawisko może nieść oraz wiedzy z badań empirycznych. Zawiera syntezę najnowszych badań psychologicznych oraz wniosków i ustaleń. Poruszane zagadnienia koncentrują się przede wszystkim na opisie zjawiska, a także definicji samego pojęcia, kryteriach opisu grupy osób dwujęzycznych oraz opisie czynników mających istotne znaczenie w nabywaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej. W tekście odniesiono się także do aktualnych badań na temat wpływu dwujęzyczności na konkretne zdolności oraz opisano badania dotyczące związków pomiędzy dwujęzycznością a osobowością oraz dwujęzycznością a dwukulturowością. Jest to szczególnie istotne w kontekście współczesnych ruchów migracyjnych oraz globalizacji.

Year

Volume

Pages

231-249

Physical description

Dates

published
2019-01-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-f163174b-7ec8-334f-be1d-604687225864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.