PL EN


2016 | 24(24) | 135-150
Article title

ANALIZA KONCEPCJI mDOKUMENTÓW

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie analizy zagrożeń związanych z wdrożeniem mechanizmu weryfikacji tożsamości obywatela poprzez wykorzystanie telefonu komórkowego. Analiza ta dotyczy modelu opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Opisu założeń projektu informatycznego pn. „mDokumenty w Administracji Publicznej w Polsce – Faza 1”, opartego o dane identyfikacyjne przechowywane i przetwarzane w ramach rejestrów centralnych. Artykuł oparto o analizę Opisu założeń projektu informatycznego oraz analizę literatury przedmiotu i publicznie dostępnych danych dotyczących stopnia informatyzacji Polski. Analiza wskazuje, że wykorzystanie telefonu komórkowego jako narzędzia identyfikacji obywatela budzi wątpliwości i obarczone jest poważnymi mankamentami. Najważniejsze z nich to: niewystarczająca pewność co do poprawności weryfikacji tożsamości wynikająca m.in. z niezastosowania narzędzi biometrycznych, wysokie ryzyko kradzieży tożsamości poprzez phishing lub poprzez kradzież aparatu telefonicznego, uzależnienie procesu weryfikacji tożsamości od żywotności baterii w telefonie oraz od przebywania w zasięgu działania sieci GSM. Artykuł prowadzi do wniosku, że w dalszych pracach nad koncepcją mDokumentów rozważone powinny zostać możliwości zwiększenia bezpieczeństwa identyfikacyjnego poprzez wprowadzenie identyfikacji opartej o narzędzia biometryczne oraz poprzez wprowadzenie szyfrowania SMS.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f198951d-760b-351d-b58e-3ba8d86d38e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.