Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(59(115)) | 223-248

Article title

Szacowanie przedziałowe progu rentowności przy produkcji wieloasortymentowej

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Jednym z ważniejszych problemów rachunkowości zarządczej jest analiza progurentowności BEP. Modele matematyczne BEP są stosunkowo proste w przypadkuprodukcji jednoasortymentowej. Dla produkcji wieloasortymentowej model staje sięnieczytelny i tym samym trudny w praktycznym zastosowaniu. Proponowany sposóbwyznaczania minimalnego i maksymalnego (tzn. przedziałowego) progu rentowności,w zaprezentowanych tablicach obliczeniowych, przedstawia algorytm,niezbędny do wyliczenia tego punktu w produkcji złożonej z wielu wyrobów. Metodata została poparta solidnym przykładem, dowodząc tym samym jej skutecznośćw praktycznym zastosowaniu.Autorzy niniejszego artykułu proponują metodę szacowania przedziałowego,która jest analitycznym ujęciem metody graficznej, uporządkowaną w taki sposób,aby mogła być użyteczną i łatwą w wykorzystaniu przez firmy produkcyjne poszukującewartościowego progu rentowności w wytwórczości wieloasortymentowej.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-f22acacc-67db-35fe-a869-a34d64884291
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.