PL EN


2017 | 11(3) | 21-25
Article title

The knowledge of women with epilepsy on motherhood/ Wiedza kobiet chorych na padaczkę na temat macierzyństwa

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
Wstęp: Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Na całym świecie cierpi na nią ok. 50 mln osób, z czego połowa to kobiety. Pomimo że ciąża w przebiegu epilepsji zaliczana jest do ciąż wysokiego ryzyka, na podstawie wielu obserwacji przyjmuje się, że szansa urodzenia zdrowego dziecka przez kobietę z padaczką wynosi ponad 90%, ale ryzyko wystąpienia wad wrodzonych jest 2–3-krotnie wyższe niż w przypadku ciąży u kobiety zdrowej. Wynika to głównie z faktu stosowania leków przeciwpadaczkowych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 139 kobiet chorych na padaczkę, w wieku od 18 do 40 lat, będących pod opieką poradni neurologicznych na terenie województwa śląskiego. Badania przeprowadzano przy pomocy autorskiego kwestionariusza ankiety dla kobiet chorych na padaczkę w wieku rozrodczym, opracowanego na podstawie kwestionariusza ankiety udostępnionego przez Ogólnopolskie Centrum Padaczki Dla Kobiet.
Wyniki: Wśród ankietowanych przeważały kobiety z czasem trwania choroby ponad 10 lat – 52,52%. Najmniej liczną grupę (7,19%) stanowiły kobiety chorujące krócej niż 1 rok. Wśród ankietowanych przeważały kobiety, u których stosowano monoterapię (51,8%). Ponad połowa respondentek nie miała potomstwa (57,55%). W opinii 76,26% respondentek padaczka nie stanowi przeciwwskazania do posiadania potomstwa. Wykazano statystycznie znamienną zależność (p = 0,0479) pomiędzy wykształceniem a chęcią uzyskania informacji o antykoncepcji i jej wpływie na padaczkę.
Wnioski: 1/3 ankietowanych kobiet chorych na padaczkę ma niedostateczną wiedzę na temat świadomego macierzyństwa i dotyczy to przeważnie kobiet z najniższym wykształceniu. Zainteresowanie większości kobiet chorych na padaczkę zagadnieniami związanymi z macierzyństwem pojawia się dopiero po zajściu w ciążę, przy czym kobiety z co najmniej średnim wykształceniem wykazują większe zainteresowanie zagadnieniami prokreacji i świadomego macierzyństwa.
Keywords
Year
Volume
Pages
21-25
Physical description
Dates
published
2017-10-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f23c721b-131a-3f52-bc73-2f0cac2f8449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.