PL EN


Journal
2019 | 34(2) | 67-89
Article title

Polityka senioralna na Warmii i Mazurach. Założenia i kierunki działań

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Polityka senioralna stanowi priorytetowe wyzwanie dla polityki społecznej w obliczu dynamicznie zachodzących zmian przebiegu procesów demograficznych w Polsce. W artykule autorki podjęły próbę prezentacji założeń, stanu realizacji i planowanych kierunków działań polityki senioralnej na Warmii i Mazurach, jak również dokonały ich oceny na podstawie analizy zapisów kluczowych dokumentów strategicznych w tym obszarze.
Journal
Year
Volume
Pages
67-89
Physical description
Dates
published
2019-09-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f326343a-a78a-33f7-9911-1f0c3b45d4ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.