PL EN


2013 | 2013(71(127)) | 39-54
Article title

Główne wątki dyskusji nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Przytaczane w artykule opinie naukowców, wygłaszane w debacie na temat amerykańskich badań na-ukowych w rachunkowości, wskazują na okres wyraźnego przesilenia stanu, w jakim znalazła się nauka rachunkowości na początku XXI w. Krytyka dotyczy zarówno stosowanych metod, celu, jak i zakresu prowadzonych badań. Niniejszy artykuł, poprzez prezentację rysu historycznego badań naukowych w ra-chunkowości Stanów Zjednoczonych, próbuje zdiagnozować przyczyny obecnego, krytykowanego stanu rzeczy oraz pokazuje potencjalne sposoby poprawy sytuacji proponowane przez amerykańskich naukow-ców. Stara się on także odpowiedzieć na pytanie o pożądany obecnie sposób uprawiania badań z zakresu rachunkowości, niezależnie od miejsca, w którym będą one prowadzone.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f39d45a8-3956-3c21-842b-486b93eba8b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.